Dijital Pazarlamada Matematiksel Modelleme

1505 0

Dijital pazarlama stratejilerinin etkili olmasını sağlayan matematiksel modelleme yöntemi, web siteleri adına yapılan paylaşımların etki oranını artırmaktadır. Dijital pazarlama planlaması yapılırken, reklamların hangi dönemlerde yayınlanacağı ve hangi aralıklarla tekrarlanacağı gibi birçok detayın belirlenmesi gerekir. Dijital pazarlama reklamlarının planlaması yapılırken, reklamların çıkaracağı sonuçlar değerlendirilmelidir. Reklamların yayınlanma süreleri, reklamların maliyetleri ve geri dönüşüm oranları gibi hesaplamaların tamamı, dijital pazarlama matematiksel modelleme altında toplanmaktadır. Dijital pazarlama stratejilerinin oluşturulma aşamasında, matematiksel modelleme tekniklerinden faydalanılarak, daha etkili reklam çalışmaları oluşturulmaktadır. Dijital pazarlamada matematiksel modelleme sisteminin etkin şekilde kullanılmasıyla, az maliyetle daha fazla getiri elde edilecektir.

Dijital Pazarlamayla Yöneylem Araştırması Arasındaki İlişki

Yöneylem araştırmaları, aslında bir bilim dalı olarak kullanılmakta ve üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Matematiksel modelleme çalışmaları, dijital pazarlama stratejilerinin en iyi şekilde kullanılması için kullanılan hesaplamaların genel adıdır. Matematiksel modelleme çalışmaları için belirtilen veriler, yöneylem değerlerini doğrudan etkilemektedir. Yöneylem sistem, eldeki imkanların en iyi şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Yöneylem bilimiyle matematiksel modelleme arasındaki ilişki, belirli kısıtlamalar altında eldeki verilerin en iyi şekilde değerlendirilmesidir. Verilerin değerlendirilmesi için gerekli planlamalar yapılırken, dijital pazarlama çalışmalarından elde edilmek istenen kar maksimizasyonu hesaplanmaktadır. Reklamlardan elde edilecek tıklanma sayısı ve satış oranı, en az maliyetle gerçekleştirilmelidir. Yöneylem biliminin yöntemleri, bu noktada devreye girer ve matematiksel modellemede hedeflenen verilere ulaşılmasını sağlar. En az maliyetler, en yüksek geri dönüş alan ve kar ettiren matematiksel modelleme yöntemi, yöneylem çalışmalarıyla birlikte kullanılmalıdır.

Reklam Yayını Yapılacak Mecraların Optimize Edilmesi

Dijital pazarlama modellerinin yayınlanması için yapılacak ilk işlem, reklamların hangi mecralarda gösterime gireceğinin belirlenmesidir. Dijital pazarlama için kullanılan reklam mecraları, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube gibi sosyal medya uygulamaları ya da blog ve forum gibi web siteleri olabilir. Belirtilen mecralardan hangilerinde reklam yayını yapılacağı belirlendikten sonra, sabit değere sahip reklam modelleri için bütçe belirlenmelidir. Sabit reklamların giderleri net olurken, değişken değerli reklamlar için de tahmini bir bütçe oluşturulması gerekir. Reklam maliyetlerinin belirlenmesi için 1000 kişi başına hesaplama yapılması gerekir. 1000 kişi başına düzen gösterim maliyetleri hesaplandıktan sonra, geçmiş dönemdeki reklam verileri incelenmelidir. Reklamların tıklama oranları, etkileşim oranları, dönüşüm oranları ya da toplam maliyet gibi veriler incelenerek, yeni yapılacak reklam çalışmaları için kesin sonuçlara ulaşılacaktır. Maliyetin minimum seviyede tutulması gerekirken, reklamlardan elde edilecek karın maksimum seviyede tutulması gerekecektir. Reklamların gösterileceği mecralar belirlenirken, 1000 kişi başına talep edilen reklam ücreti hesaplanmalı ve en az isteyen web siteleri tercih edilmelidir. Web sitesi optimizasyonu yapılırken, sitelerin tıklama oranları ve Google sıralaması gibi verilere de dikkat etmek gerekir.

CS Matrisiyle Matematiksel Modelleme İlişkisi ve Özellikleri

Matematiksel modelleme yöntemleri kullanılarak, CS matrislerinin eksiksiz şekilde tamamlanması mümkündür. Dijital pazarlama çalışmalarının gerçekleştirileceği yayın tarihleri, reklamların yayınlanma sıklığı ve reklamlar için ayrılması gereken bütçe gibi detayların tamamı, matematiksel modellemeyle tespit edilmelidir. Tespit edilen verilerle, CS Matrisi oluşturulmalıdır. CS Matisiyle matematiksel modelleme sistemine bir örnek vermek gerekirse, herhangi bir X ürünün satışı için 1 haftada 1.500 adet satış hedefi koyulduğu varsayılsın. Dijital pazarlama stratejisiyle ortaya çıkan reklamların tıklama oranları hesaplandıktan sonra, bu tıklamalardan kaç tanesinin satışla sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Satışa dönüşen tıklama oranı sayesinde, ürünlerin tıklama sayısı belirlenir ve hedeflenen satış değerine ulaşmak için kaç tıklamaya ihtiyaç duyulduğu anlaşılır. İhtiyaç duyulan tıklama oranı üzerinden, reklamların bütçesi ve gösterim süreleri gibi tüm hesaplamalar yapılacaktır.

Dijital Pazarlamada Matematiksel Modelleme

Firmajans Blog Yazılarını Takip Etmek İster Misiniz? Ücretsiz Abone Olmak İçin Tıklayın.

Dijital pazarlama stratejilerinin etkili olmasını sağlayan matematiksel modelleme yöntemi, web siteleri adına yapılan paylaşımların etki oranını artırmaktadır. Dijital pazarlama planlaması yapılırken, reklamların hangi dönemlerde yayınlanacağı ve hangi aralıklarla tekrarlanacağı gibi birçok detayın belirlenmesi gerekir.

Gönderiliyor
Ziyaretçi Oyları
0 (0 Oy)

    Yorum Gönder