Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik , bir kurumun şirket içinde ve dışında kurumun davranışlarının, duruşunu kısaca kurumun kendini temsil etme biçimlerinin, tümüne verilen genel isimdir

 • Logo Tasarımı

İletişimin en etkili yöntemlerinden biridir. Logo tasarımı rakiplerinden farklı olabilmek için önemlidir. Logo bulunduğu sektörde öne çıkarak fark yaratması için tasarlanır.

 • Logo Dişi – Erkek Formları

Tasarımda bulunan boş alanların kullanılması ile oluşturulan yani dişi alan kullanan yaratıcı logo tasarımları, logunun vereceği anlamı netleştirmek için ya da akılda kalıcılığı sağlamak için eşsiz bir yöntemdir.

Dişi (negatif) alan bir tasarımın temel unsurları dışındaki boşluk alandır. Bu alanlar genelde yaratıcı tasarımcıların logo şekillerinde ya da afiş tasarımlarında ilham kaynağıdır. Hemen hemen her logoda rahatça uygulanabilecek alan dişi tekniği özellikle logunun güzel görünmesi ve akılda sadece dikkat çekmekle kalmaz aynı zamanda firma ile ilgili fikir de verir.

 • Kullanım Kuralları

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı başarılı bir logo tasarım çalışması elde etmek istiyorsanız ona eşlik edecek font ve tipografi tasarımı seçiminde o denli başarılı olması gerekmektedir. Marka veya proje var olduğu süre boyunca  onu temsil edecek logo da var olacaktır.

Eğer markanız global olarak ileri düzeyde tanınmış ve bilinen bir marka değil ise logo tasarımınızı yalın halde kullanmazsınız. Bu nedenle hazırladığınız veya var olan logo tasarımınız için kullandığı yazı karakteri tasarımları logo ile görsel uyum içerisinde olmalıdır. Günümüze global ölçekte kurumsallaşmış ve popüler olan markaların zamanla logolarında yer alan yazı tasarımlarını kullanmaya bırak tıklarını görebiliriz.

 • Font Kullanımı

Dijital ve fiziksel ortamda kullandığımız yazı tiplerine font denir. Fontlara; logolarda, afişlerde, broşürlerde, kataloglarda, sosyal medya paylaşımlarında, bloglarda, e-kitapta, dergilerde, gazetelerde, web sitelerinde ve daha birçok online ve offline alanda ihtiyaç duyulmaktadır.

Font sayesinde bir yazıyı, kelimeyi olağan şeklinde çıkarıp daha farklı, ilgi çekici, hatırlanabilir ve yaratıcı göstermiş oluruz.

 • Font Kullanımı

Logo tasarımı ve font seçimi konusunda birçok tasarımcının bu terminoloji hakkında fikir ve cevaplara ihtiyaç duyduğu bilinen bir konudur. Uyulması gereken başlıca kurallar nelerdir? Yazı tipi anatomisini tasarlarken neler baz alınır ve nelere dikkat edilir gibi arayışlarımızda olmuştur.

Başarılı logo tasarımlarının yanında her zaman ona eşlik eden marka ismi aynı oranda iyi tasarlanmış font veya tipografi tasarımlarından oluşmaktadır.

 • Kurumsal Renk

Logo tasarımının başarılı olabilmesi için tasarımda kullanılan renklerin doğru yapılması gerekmektedir. Kullandığımız renklerin tamamının bir anlamı olduğunu unutmayın, renkler insanlar üzerinden duygusal çağrışım yapabilecek güce ellerinde tatarlar. Aynı zamanda seçmiş olduğunuz renk yada renklerin kurumsal kimlik iletişim ve görsel standartlarınız da yer bulacağı göz ardı etmeyin.

Logonun marka ile bütünleşeceği gibi markalaşma sürecini tamamlayan ve bu renklerin sürekli kullanımı sağlayan şirketlerinde renklerle özdeştiğini görebiliriz.

Logo
 • Kartvizit

Kartvizit, kişilerin ve kurumların kendini tanıtmak amacıyla hazırlanan ufak ve kreatif kartlardır. Diğer bir ifadeyle kartvizit, üzerinde tanıtıcı bilgilerin yer aldığı, olmazsa bir kurumsal kimlik öğesidir. Kurumsal bir davranış biçimi olarak kartvizit alışverişi, kurumsal kültürünün bir gereğidir. Ayrıca kartvizitte yer alan bilgiler sayesinde iletişim sürdürülebilir hala gelir.

 • Diplomat Zarf

Diplomat zarf, firmaların hemen her alanda kullanabildikleri standart bir zarf çeşididir. Kurumsal kimlik çalışmalarının ayrılmaz parçası olan diplomat zarflar firmanızı en iyi yansıtan ürünlerdir. Diplomat zarf evrak trafiği yüksek olan firmalarda en çok kullanılan ürünlerden biridir; firma içi yazışmalar, fatura gönderimleri, yapılan ödemeler, şirket dışına gönderilen yazılı evrak gibi birçok alanda diplomat zarf kullanılabilir.

 • Antetli

Antetli kağıt şirketlerin logolarının, iletişim bilgilerinin ve anketli kağıda özgü tasarımlarının bulunduğu, şirkete özgü yazışma “başlıklı” anlamına gelmektedir. Tabi, biz buna başlıklı kağıt yerine anketli kağıt diyoruz ve artık dilimize özgü bir anlam kazandırmış bulunuyoruz.

Her şirket kendine özgü ve kurumsal kimliğine katkı sunacak şekilde anketli kağıtlar hazırlatır ve bunu tüm yazışmalarda kullanır. Ancak anketli kağıt hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır ve antetli kağıt tasarımları belli bir psikoloji algıya göre yapılması gerekir. Şirketler için tasarlanan anketli kağıtların belirlenmiş bazı tasarım özellikleri bulunur. Şık sade ve şirketin kurumsal kimliğinin en iyi şekilde yansıtan anketli kağıtlar göze hitap ettiği kadar şirketin kimliğini ve kurumsal dünyadaki yerini de belirlenmelidir.

 • Cepli Dosya

Günümüzün rekabetli iş dünyasında firmalar kendilerin tanıtımını yapmak için birçok yol izler. Çeşitli yerlere reklam vermek bunun bir örneği olabileceğini gibi şirket yazışmalarında veya şirketin verdiği promosyon ürünlerde antetli kağıt kullanımı da bunun bir diğer örneğidir. Cepli dosyalar ise yine antetli kağıtlar gibi şirketlerin kullanmayı tercih ettikleri bir diğer hem kullanım açısından pratik hem de firma tanıtımına yardımcı ürünlerdir. Cepli dosyalar temelde firmaların müşterilerine teklif verirken ya da iş tanıtımları yaparken kullanmaları için tasarlanmışlardır.

Aynı zamanda bir sunum aracı olarak da kullanılan cepli dosyala, firmaların kendilerine özgü bir biçimde tekliflerini sunabileceği, bültenlerini veya şirket katolaglarını ilgili yerlere iletebileceği araçlardır.

Bu dosyalar adlarından da anlaşılacağı gibi özel cepli bölmelere sahiptirler. Bu cepli bölmeler firmalar kişisel isteklerine göre tasarlanırlar. Firmalar bu bölmelere şirketlere ait çeşitli dokümanları yerleştirebileceği gibi aynı zamanda şirketin kartvizitini veya tanıtım CD’sini de yerleştirebilirler. Böylece müşteriler için de dosyayı inceledikten sonra ilgili kişiye ulaşmaları kolaylaşmış olur.

Muhasebe Dökümanları

 • Fatura

Fatura nedir? Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Faturada bulunması gereken bilgiler:

 • Fatura ibaresi,
 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
 • Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli,
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
 • Kaşe ve imza.
 • İrsaliye Faturası

İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:

 • İrsaliyeli fatura ibaresi,
 • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
 • İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
 • Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
 • İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası.
 • Sevk İrsaliyesi

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir.

 • Makbuz

Para ya da başka bir şeyin teslim alındığı gösteren belge, alındı. Makbuzların resmiyet kazanabilmesi için bir noter tarafından onaylanması veya resmi anlaşmalı matbaalarca basılması gerekmektedir.

Kobi
Çözümleri
 • Kurumsal Kimlik Kitapçığı

Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Kurumsal kimlik içinde markanın görsel öğelerinin kullanım kurallarını barındıran bir kitapçıktır.

 • E-Mail Tasarımı

İnternet dünyasının en büyük pazarlama araçlarından biri haline gelen e-posta pazarlama, artık firmaların hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayan en doğru ve kestirme yoldur. Online pazarlamanın öneminin inanılmaz değer kazandığı günümüzde e-bültenleri ve e-mail tasarımları da aynı oranla her geçen gün değer kazanmaktadır.

 • PTT ve PDF Sunum Tasarımları

Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler kullanılarak giriş, gelişme, sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli bir şekilde anlatılmasına sunu denir. Sunuyu sınıfa ya da bir topluluğa sunmak için projeksiyon cihazı, bilgisayar, tepegöz vb. çeşitli teknolojilerden yararlanılır. Bilgisayarda sunu hazırlamak için kullanılan programlara sunu programları denir. Powerpoint, bir sunu hazırlama programıdır.

 • Personel Giysi Tasarımı

Firmanızın yüzü olan çalışanlarınıza, şirketinize özel, sizin yönlendirmeleriniz doğrultusunda tasarlanan özel kıyafetlerdir. Kurumsal kimliğinizi yansıtacak biçimde hazırlanır. İyi bir çalışan kıyafeti, imaj ve güven aşılar.

 • Promosyon Malzemeleri

Firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Günümüzde birçok ürün, promosyon niteliğinde sunulabilmektedir. Gelişen ve genişleyen reklam dünyasında, firmalar için promosyon ürünleri artık vazgeçilmez bir hal almıştır.

 • Araç Giydirme

Araç giydirme; araçların üzerine yapılan reklam uygulamasıdır. Araç giydirme; araç üzeri reklam, araç kaplama, araba giydirme olarak da adlandırılır. Araç giydirme; Cast Folyo diye adlandırılan yapışkanlı PVC ile yapılır. Bu yapışkanlı PVC Cast Folyo’nun kalınlığı 0.05 mm’dir.

 • Bina Cephe Giydirme

Dış cephe sistemleri, teknolojik, kültürel ve toplumsal gelişmeler ve estetik anlayışın değişmesi ile ortaya çıkmıştır. Giydirme cephe üzerine etkiyen çevresel yükler ve kendi ağırlığından başka hiçbir yapısal yük taşımayan düşey bina kabuğu olarak tanımlanabilir.

Referanslarımız

turkcell superonline
ariş
demirdokum
bimsoft
herbalife
reklamstore
paktuz
zksoftware
zkteco
eğitim store
11870
sultangazi belediyesi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  captcha